MySQL 4-dars

MySQL 4-dars

MySQL | 948 | 2021-11-11 19:16:54

MySQL da ma'lum bir qoidalar bo'yicha ma'lumotlarni olish.

Masalan 0 dan boshlab 10 tasini ol.

Buning uchun bizda OFFSET va LIMIT so'rovlari bor.

LIMIT so'rovi nechtasini olish, OFFSET so'rovi esa nechchidan boshlab olishni ko'rsatadi. SQL so'rovda LIMIT va OFFSETni so'rovni oxirida yozgan maqsadga muvofiq:

OFFSET so'zini yozmasdan faqat LIMIT so'rovi orqali ham ifodalasa bo'ladi faqat bunda raqamlarni vergul belgisi bilan ajratib o'rnini almashtirib yozamiz. Masalan yuqoridagi so'rov quyidagicha bo'ladi:

Agar siz WHERE, LIKE, ORDER BY kabi so'rovlar bilan birga LIMITni qo'llamoqchi bo'lsangiz LIMITni so'rovni oxiriga yozib qo'yganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi:

So'rovni mysqli_query va mysqli_fetch_assoc orqali ishlatib natijalarni olishimiz mumkin (bu haqida batafsil avvalgi darsga qarang).

Endi ma'lumotni o'zgartirishni ko'rib o'tamiz. Buni amalga oshirish uchun biz UPDATE so'rovi bilan ishlaymiz:

Diqqat o'zgartirishni amalga oshirish uchun bizda ma'lumot WHERE so'rovi bilan saralanishi kerak! Ushbu so'rovni mysqli_query funksiyasi bilan ishlatamiz.

Endi ma'lumotni o'chirishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun DELETE so'rovidan foydalanamiz.

DELETE so'rovida ham WHERE bilan ma'lumotni saralash kerak bo'ladi.

DIQQAT!!! DELETE va UPDATE buyruqlari WHERE orqali saralangan ma'lumotlar bir nechta bo'lsa barchasi uchun bajariladi!

Jadvalni tozalash uchun esa TRUNCATE so'rovini ishlatamiz (DELETE so'rovidan farqi ushbu so'rovda id ustuninig autoincrementi 0 ga tenglashtiriladi):

Jadval o'chirish uchun esa DROP TABLE so'rovini bajaramiz:

Doʻstlarga ulashish:

Izlash
Bo'limlar